Click Click =)

Saturday, July 18, 2009

It hurtz when it happens....

NI WEN WO WEI SHEN MA, BU ZAI GEI NI AN WEI
ZAI HAN FENG ZHONG MAN BU YOU JIA BU HUI
HAO JI TIAN BU JIAN MIAN YE WU SUO WEI

NI WEN WO WEI SHEN MA, BA NI DE XIN TUI HUI
YOU BA ZHAO PIAN SI SUI HAO BU HOU HUI
NI WEN WO WEI LE SHEN MA, KAI SHI HE JIU
ER QIE MEI CI DOU HE ZUI

BU YAO SHUO WO ZUO DE BU DUI
BU YAO SHUO NI YONG YUAN BU HUI
YIN WEI WO, ZAI WU YI JIAN TING JIAN YOU REN, JIAO NI BAO BEI

BU YAO SHUO ZHE SHI GE WU HUI
QING BU YAO ZAI WO MIAN QIAN LIU LEI
YIN WEI WO MING MING TING JIAN YOU REN, JIAO NI BAO BEI
NI RANG TA JIAO NI, BAO BEI

NI WEN WO WEI SHEN MA, BU ZAI GEI NI AN WEI
ZAI HAN FENG ZHONG MAN BU YOU JIA BU HUI
HAO JI TIAN BU JIAN MIAN YE WU SUO WEI

NI WEN WO WEI SHEN MA, BA NI DE XIN TUI HUI
YOU BA ZHAO PIAN SI SUI HAO BU HOU HUI
NI WEN WO WEI LE SHEN MA, KAI SHI HE JIU
ER QIE MEI CI DOU HE ZUI

BU YAO SHUO WO ZUO DE BU DUI
BU YAO SHUO NI YONG YUAN BU HUI
YIN WEI WO ZAI WU YI JIAN TING JIAN YOU REN, JIAO NI BAO BEI

BU YAO SHUO ZHE SHI GE WU HUI
QING BU YAO ZAI WO MIAN QIAN LIU LEI
YIN WEI WO, MING MING TING JIAN YOU REN, JIAO NI BAO BEI
NI RANG TA JIAO NI, BAO BEI

WOO~ OH NO NO

BU YAO SHUO WO ZUO DE BU DUI
BU YAO SHUO NI YONG YUAN BU HUI
YIN WEI WO ZAI WU YI JIAN TING JIAN YOU REN, JIAO NI BAO BEI

BU YAO SHUO ZHE SHI GE WU HUI
QING BU YAO ZAI WO MIAN QIAN LIU LEI
YIN WEI WO, MING MING TING JIAN YOU REN, JIAO NI BAO BEI
NI RANG TA JIAO NI, BAO BEIThe English meaning of the song above is below...

I heard someone call you 'baby'
You asked me why I didn't comfort you anymore
Walking in the cold wind, I had home I don't go back to
It doesn't matter if we don't see each other for many days
You asked me why I returned your letter
and teared the photo with no regrets at all
You asked me why I started drinking
and getting drunk every time.

Don't tell me I'm doing something wrong
Don't say you'll never
Because I didn't mean to but heard someone call you 'baby'
Don't say it's a misunderstanding
Please don't cry in front of me
Because I know I heard someone call you 'baby'
You allowed him to call you 'baby'

Some of the paragraph above (pinyin version) repeats the same meaning...

No comments:

Click Click =)